Ringdruk middenplaat

  • DRK113 Ring Pressure Center Plate

    DRK113 Ringdrukcentreerplaat

    De ringdrukkernplaat is ontworpen en geproduceerd volgens nationale normen en is een speciaal testinstrument voor kwantitatieve bepaling van standaardmonsters van papier en karton.